Ny designer til NYG

Vi kan med stor glede ønske Even Eknes velkommen som det ferskeste tilskuddet til NYG-teamet.

 

It’s a match!

Vi møtte Even gjennom ”finne-jobb-appen” Jyb – en tjeneste som kobler arbeidssøkere med arbeidsgivere. Både Even og NYG sveipet til høyre. Det viste seg å bli en match i det virkelige livet også. Fra første møte skjønte vi at Even hadde noe å tilføre.

Even kommer fra en praktikantstilling i kommunikasjonsavdelingen til Øvre Eiker kommune, der han har tatt del i mange ulike prosjekter og oppgaver. Blant annet hadde han en sentral rolle i etableringen og utviklingen av omdømmeprosjektet ”Opplev Hokksund”. Han innehar en bachelorgrad i visuell kommunikasjon fra Høgskolen i Sørøst-Norge, hvor han også tok et utvekslingssemester ved UNITEC Institute of Technology i New Zealand.   

 

Fremtidens designer

Som designer legger han stor vekt på universell utforming, tydelige budskap og stilrent design. Han innehar et bredt spekter av ferdigheter og kan sjonglere mellom flere digitale verktøy for å løse utfordringene som møter ham.

Med sin allsidighet, læringsvilje og evne til å tenke helhet er han et ideelt tilskudd til NYG. Han vektlegger det strategiske som ligger bak et virkningsfullt design og klarer å formidle dette på tvers av digitale og analoge flater. Dette, kombinert med en sterk interesse for ny teknologi, gjør han til en designer som oppfyller fremtidens krav.  

Allerede har Even imponert oss med sine grafiske finesser og et øye for detaljer. Vi er ikke i tvil om at Even vil heve nivået på våre grafiske leveranser ytterligere.