2015 – Et spennende år!

NYG reklame AS (Nyg Design AS ) er nå 3 år, 3 år er tilbakelagt med konstant utvikling, endring og forbedring. 2015 vil stå igjen som et av de viktigeste årene for bedriftens utvikling i årene som kommer. Det har vært et travelt, spennende og lærerikt år.

I tillegg til mange varierte prosjekter har vi  hatt fokus på oss selv, vi har omprofilert oss – byttet navn fra Nyg Design til NYG Reklame og utviklet en klar strategi og definisjon av selskapet. Det har tatt lang tid å finne en god definisjon av hva vi er, og hvordan vi arbeider.

Vi skal være en kreativ samarbeidspartner innen design og reklame.

Det betyr i hovedsak at de som velger oss som totalleverandør vil få en samarbeidspartner som kan følge bedriften tett, være med på reklame og profileringsrelaterte beslutninger, samkjøre deres visuelle profil med deres faktiske fremtoning ute i markedet og mot deres kunder. Ved å betegne oss selv som en samarbeidsparter legger vi fokus på at vi skal løse kundens utfordringer innen vårt felt, samtidig skal vi levere produkter og tjenester som kan løse disse utfordringene. Enten det er design av enkle visittkort, utvikling av visuell identitet eller leveranser av ulike profilprodukter. På den måten kan kunden ha 100% fokus på det de selv er gode på.

– Vi skal være en kreativ samarbeidspartner innen design og reklame.

2015 ble året hvor vi blant annet; designet og utviklet app, designet og leverte materiell til messestands, produserte presentasjons og reklamefilmer, designet logoer til alle typer selskaper, utviklet fremtidsrettede websider og omprofilerte store og små bedrifter samt lansert vårt eget konsept innen lokal markedsføring. Vi har også økt satsningen på film og foto med vårt tette samarbeid med Sondre Garaas Film.

Se noen av våre arbeider her

Vi har gått fra å være 2 ansatte til 3 faste ansatte og 2 deltids innleide frilansere. 2015 har vært vårt desidert beste år ser man utelukkende på omsetningen, med en solid økning fra 2014. Samtidig har vi investert og brukt mye ressurser på våre nye markedsområder / tjenester, noe vi vil dra stor nytte av i 2016.

Lav snittalder

Selskapet har i dag en snittalder på 24 år. Nøkkelen til suksess med et så ungt selskap er å ha riktig arbeidskultur, motivasjon og ydmykhet. Vi er klar over at det finnes selskaper i samme bransje som er mer spesialister enn oss, men så lenge alle etterstreber å gjøre sitt beste hver gang, samt tenke litt annerledes –  vil resultatene vi leverer til våre kunder alltid bli gode. Hos oss er alle innforstått med de utfordringer det er å være «den yngste i bransjen» og et selskap i utvikling. Ofte vil dette resultere i produkter og tjenester som overgår kundens forventninger.

Hos oss har alle ansvar for sin egen utvikling, sin egen arbeidsmetode og sine individuelle behov.

Nytt konsept – nytt marked

Som en del av vår digital satsning startet vi I februar arbeidet med det vi i dag kaller NYG Reklameskjermer. Målet var å skape en ny lokal markedskanal, som synes der folk flest ferdes. Åmotsenteret i Modum var en naturlig plattform å utvikle pilotprosjektet for. Vi gjorde grundige analyser og undersøkelser i forhold til prising, treffprosent, og budsjettering etc. I oktober var konseptet klart, skjermene var montert og de første annonsene ble vist. Konseptet har så langt vært en suksess og vi jobber hele tiden med utvidelse til flere regioner, for å gjøre det mer attraktivt.

Les mer om NYG Reklameskjermer her

Vår ”ukjente” avdeling.

Ikke alle vet at vi har vår egen produksjon av print, skilt, dekor og tekstiltrykk. Dette er litt skjult i det vi arbeider med – bevisst. Som samarbeidspartner og totalleverandør ønsker ikke vi å spesialisere oss på enkeltprodukter, vi vil tilby hele spekteret til våre kunder. Om det er produksjon av arenaskilt, bildekor eller trykk av t-skjorter, så skal dette alltid knyttes opp mot den kreative delen hos oss. En printproduksjon starter alltid med grafisk design før det oversendes til produksjon. På den måten kan vi i stor grad påvirke sluttproduktene, og vi kan finne kreative løsninger for våre kunder. Vi er ekstremt opptatt av at våre totalkunder skal ha en rød tråd i sin profilering, og at vi skal tilpasse våre produkter til deres behov.

Sponsor

Vi har hatt økt fokus på sponsing, og støtte til lokale idrettsutøvere, arrangementer og organisasjoner. For oss handler dette utelukkende om reklameverdi og nettverksbygging. Ved å sponse knytter man til seg viktige personer og bedrifter som får øynene opp for våre produkter og tjenester. Selv om vi er en liten bedrift er vi opptatt av å få maksimalt ut at våre sponsorobjekter, enten det er reklame, nettverk eller generell omtale.

Vi har også vært heldige og få ta del i en gründersatsning i regi av Næringsforeningen i Drammen. Dette går ut på å danne et nettverk / møteplass for gründere i regionen. Dette er lærerikt og spennende, og viktig for unge etablerere.

2016

Vi gleder oss til 2016, og ønsker å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører for samarbeidet i 2015.

Godt nytt år!

Sondre