Hvordan er effekten av reklameskjermer?

For å påvise effekten av NYG Reklameskjermer gjennomførte vi et 3 ukers forsøk med den lokale sportsbutikken på Åmotsenteret.

Gjennom hele perioden hadde sportsbutikken tilbud på ullsokker til herre og dame, men annonsering på reklameskjermene ble kun benyttet i én av ukene. Sokkene var strategisk plassert ved disken i butikklokalet. Det ble ikke benyttet andre markedsføringskanaler under forsøksperioden. Slik ble altså forsøket gjennomført:

  • Uke 1: Tilbud på sokker. Ikke annonsering på skjermene.
  • Uke 2: Tilbud på sokker. Annonsering på skjermene.
  • Uke 3: Tilbud på sokker. Ikke annonsering på skjermene.

Resultatet

I løpet av uken med annonsering på reklameskjermene, opplevde sportsbutikken salgsøkning på
35 % 
for tilbudsvarene. I den påfølgende uken uten annonsering ble konsekvensen en salgsnedgang på 43 %. Dermed kan det vise seg at reklameskjermene er meget effektive, selv i løpet av en kort tidsperiode. Det er ikke bare salgsøkningen i seg selv som er positiv. Flere salg av sokkepar kan også bety en økning av besøkende i butikken, som igjen betyr mersalg. Ringvirkningene kan altså være vel så betydelige.

NYG Reklameskjermer gjør det mulig å fange oppmerksomheten og kommunisere med lokale kunder på en helt ny måte.

Våre tanker

Dette forsøket beviser på ingen måte at alle bedrifter er garantert suksess med skjermreklame. Likevel er det en fin indikator på effekten av denne type annonsering. NYG Reklameskjermer gjør det mulig å fange oppmerksomheten og kommunisere med lokale kunder på en helt ny måte. Hvis reklamen er gjennomtenkt og aktuell kan annonsøren oppnå fantastiske resultater.